01bW środę 28 kwietnia ukazał się kolejny numer Echa Złotoryi. Do ostatniej chwili trwały prace nad jego edycją. Dużo emocji wśród zespołu redakcyjnego wzbudził dobór materiałów. Z jednej strony chcieliśmy z pełnym szacunkiem oddać hołd naszym tragicznie zmarłym rodakom, z drugiej zaś pragnęliśmy ustrzec się przesady…

 Niemniej dzielimy się z Państwem smutkiem wyrażonym w krótkich wspomnieniach o panu Jerzym Szmajdzińskim, Wojciechu Lubińskim oraz Aleksandrze Fedorowiczu, spisanych przez złotoryjan, którzy Ich znali.

W stałym dziale – Ludzie ziemi złotoryjskiej przedstawiamy tym razem panią Balbinę Kobzę, instrumentariuszkę z bloku operacyjnego złotoryjskiego szpitala. Wywiad przeprowadziła Anna Markiewicz.

02-03

W tym roku pan Jerzy Moskot pożegnał się ze złotoryjskim Zakładem Doskonalenia Zawodowego i przeprowadził się na Mazury. Roman Gorzkowski w swoim artykule postanowił przybliżyć naszym czytelnikom instytucję, która od ponad 60 lat ściśle związana jest ze złotoryjskim rynkiem pracy.
Piszemy też o zbliżającym się wielkimi krokami I Biegu Szlakiem Wygasłych Wulkanów oraz o jego pomysłodawcy i głównym spiritus movens Mirku Kopińskim.

04-05

Dalszy ciąg winnych opowieści z naszego regionu przedsatawia Agnieszka Młyńczak, która tym razem udała się do Sokołowca, aby odwiedzić panią Teresę Kucharską i pana Pawła Góździa.
Zanurzamy się również w przedwojenną historię złotoryjskich Badaczy Pisma Świętego, a to za sprawą Güntera Gläsera.
Przypominamytakże o trwającym konkursie fotograficznym organizowanym przez Nadleśnictwo Złotoryja

06-07

Na ratunek wraz z załogą złotoryjskiego pogotowia jeździła Jana Kałuża, która wszystko co widziała i doświadczyła opisała w swoim reportażu.

08-09

W Panoramie Gminy Złotoryja przedstawiamy tym razem Pyskowice.

10-11

Historia pewnego apelu autorstwa Elżbiety Adamowicz, to bardzo subiektywny zapis tego co działo się pomiędzy 10 a 16 kwietnia w jednym ze złotoryjskich gimnazjum.
Przedstawiamy również efekt obrad nowego zarządu TMZZ. Publikujemy także kalendarz imprez na zamku w Grodźcu.

12-13

Kroniki złotoryjskie jak zawsze pod redakcją Romana Gorzkowskiego to zbiór historycznych informacji o ziemi złotoryjskiej. W tym wydaniu proponujemy:
– Dole i niedole złotoryjskich epitafiów – 2 cz. historii spisanych przez Agatę Brzozowską
– Prawie tak samo, a jednak – w Kąciku starej widokówki
– Do kata – w Warto przeczytać
– Pierwszaa komunia – w Historii jednej fotografii
– Złotoryjskie medale po 1945 r. autorstwa Przemysława Markiewicza i Waldemara Dmitrowskiego w Zapomniane – Odszukane
– Wilkołak – uzupełniamy książkę – swoista errata do ostatniej publikacji TMZZ.

14-15

A wszystko to dzięki naszym sponsorom:

16