medal20 marca na uroczystej gali w Złotoryjskim Ośrodku Kultury i Rekreacji ogłoszone zostały wyniki Wyborów Człowieka Ziemi Złotoryjskiej 2013.

To już trzeci raz wybieramy Człowieka Ziemi Złotoryjskiej. W tym roku patronem honorowym Wyborów został Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

To ludzie zawsze byli najważniejsi w Echu Złotoryi. Stąd pomysł, żeby oprócz ich prezentacji na naszych łamach, jeszcze dodatkowo, tych, którzy w danym roku wyróżnią się czymś szczególnym, zrobią coś wspaniałego dla ziemi złotoryjskiej, żeby ich dodatkowo uhonorować.

I pod koniec roku jubileuszowego, gdy pomysł ten padł, a związane to było z mnogością imprez które uświetniały jubileusz 800-lecia, a i teraz spotykam się z głosami: na co wam to? Takie wybieranie, stawianie jednych przed drugimi stwarza antagonizmy, często tych, których chcielibyśmy uhonorować naraża wręcz na przykrości. Nigdy nie będzie tak, że wszyscy będą zadowoleni. Ale czy tylko dlatego, że komuś ta idea się nie podoba, ma wątpliwości, co do kandydatów, osób nominowanych, czy laureatów – mielibyśmy tego nie robić. Nie wspierać ludzi, którzy często za cenę własnego czasu, własnej wygody, własnego osobistego życia robią coś dla całej społeczności?

Jak przebiegają wybory Człowieka Ziemi Złotoryjskiej? Są 3 etapy.

W pierwszym zbieramy kandydatury. Kandydaturę może zgłosić każdy. Warunek jest tylko jeden – trzeba ją uzasadnić.

W drugim etapie Kapituła weryfikuje zgłoszenia, a następnie nominuje do tytułu pięć kandydatur.

No i trzeci etap. Spośród nominowanych Kapituła wybiera Człowieka Ziemi Złotoryjskiej.

Z roku na rok rośnie popularność wyborów. W tym roku odnotowaliśmy prawie 60 zgłoszeń, w których zaproponowano 38 kandydatur.

Ostatecznego wyboru spośród zgłoszonych kandydatur dokonuje kapituła w skałdzie.

Chcę tu podkreślić, że Kapituła bierze na siebie odpowiedzialność za dokonany wybór. Każdy z członków kapituły podpisuje się pod ostatecznym wyborem z imienia i nazwiska.

_9

Dla wielu osób już samo zgłoszenie do Wyborów jest czymś ważnym, bo świadczy, że ich działalność została zauważona. A oto kandydaci, którzy byli w tym roku rozpatrywani przez kapitułę.

_10

A jak to wyglądało w skali całej ziemi złotoryjskiej?

Niestety znowu przeważyła Złotoryja. Ale cieszy, że na tej mapie całkiem nieźle wygląda Gmina Pielgrzymka. Szkoda, że nikt nie został zgłoszony z Gminy Zagrodno oraz z Wojcieszowa. Również Świerzawa nie miała zbyt dużej reprezentacji. Szkoda, bo tam również dzieją się rzeczy ciekawe, są ludzie, którzy działają na rzecz innych.

_11

4 lutego kapituła nominowała do tytułu 5 kandydatur.

Są to:

Małgorzata i Zbigniew Gruszczyńscy,
Aneta Wasilewska,
Urszula Regulska i Stanisław Kubicz,
Ewelina i Marzena Szkutnik,
Agnieszka Młyńczak i Cezary Skała

_13

Małgorzata i Zbigniew Gruszczyńscy – pani sołtys wsi Wojcieszyn i jej mąż – działacz społeczny, a zawodowo dyrektor ZOKiR,

_14

za nadanie Wojcieszynowi charakteru wsi tematycznej przez oryginalne skojarzenie dotychczasowej walki grupy mieszkańców z farmą wiatrową z ideą Don Kichota. Wojcieszyn jako Wioska Don Kichota to nadzieja na zjednoczenie mieszkańców wokół działań, które mają na celu wypromowaniu wsi, zwiększenia jej atrakcyjności turystycznej, a w rezultacie poprawy jakości życia.

_15

Na to wszystko złożyło się wiele działań, aktywizujących społeczność Wojcieszyna:

•Malowanie przystanków autobusowych.

_16

•Przygotowanie gadżetów nawiązujących do głównego motywu wioski.

_17

•Imprezy dla dzieci: mikołaj, warsztaty artystyczne

_18

•Udział w warsztatach w innych wioskach tematycznych a także:

Wejście w Wioskę tematyczną, jako jedną z kilku wiosek w byłym woj. Legnickim.

Nawiązanie kontaktów z La Manchą.

Opracowanie projektów wiatraków ogrodowych

Opracowanie gry terenowej.

_19

Cezary Skała i Agnieszka Młyńczak – działacze społeczni, propagatorzy epoki napoleońskiej,

_20

za wkład w upowszechnienie wiedzy o wydarzeniach kampanii napoleońskiej 1813 r. w dorzeczu Kaczawy, organizację szeregu imprez plenerowych, odczytów, za odnowienie pomnika w Jerzmanicach Zdr. upamiętniającego bitwę o Złotoryję w 1813 r.

_21

•Oprócz przechadzania się w strojach z epoki Agnieszka i Cezary zakasali również rękawy i wraz z innymi pasjonatami historii przeprowadzili prace porządkowe pod obelisk w Jerzmanicach a następnie przypilnowali wykonanie obelisku.

_22

• W sierpniu zorganizowali uroczyste podpisanie rozkazu do bitwy nad Kaczawą w kawiarni państwa Baranów.W centrum Złotoryi rzadko się coś dzieje, więc przemarsz grup rekonstrukcyjnych przez naszą piękną starówkę wart jest podkreślenia.

_23

•Uroczyste odsłonięcie obelisku w Jerzmanicach, odbyło się z wielką pompą

_24

• a Jerzmanice długo będą pamiętać przemarsz grup rekonstrukcyjnych,

a oprócz tego można ich było spotkać

podczas Napoleońskiej nocy w muzeum w Chojnowie, rekonstrukcji na rynku w Chojnowie oraz w Piotrowicach, podczas Uroczystej Mszy w Zagrodnie czy podczas Święta ceramiki w Goerlitz

Publikowali  w Echu Złotoryi, wzięli udział w rekonstrukcji w Warmątowicach Sienkiewiczowskich – słowem wszędzie było ich pełno, a niektórzy nawet twierdzą, że zbyt dużo.

 

_25

Marzena i Ewelina Szkutnik – działaczki społeczne z Czapli,

_26

za działania, które doprowadziły do stworzenia z Czapli tematycznej Wioski Piasku i Kamienia, a także przyczyniły się do wyróżnienia wsi Czaple w konkursie „Piękna wieś dolnośląska 2013” w kategorii najlepszy start w odnowie wsi.

_27

•Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem funduszy z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, organizacja kursu pierwszej pomocy, warsztaty bibułkarskie, wyjazdy na mecze reprezentacji Polski oraz do teatru.

_28

•Zajęcia Nordic Walking oraz z aerobiku. A poza tym znalezienie środków na doposażenie klubu sportowego LZS Czaple, uczestniczenie w prezentacji w Wojanowie, udział w konferencji Wiosek Tematycznych.

_29

•Dzięki nim Czaple ożyły, mieszkańcy zaczęli wyjeżdżać do innych wsi tematycznych i do Czapli zaczęli przyjeżdżać z rewizytą.

_30

•Uwieńczeniem tych starań było przyznanie wsi Czaple Nagrody Piękna Wieś Dolnośląska 2013 – Najlepszy Start w Odnowie Wsi

_31

Aneta Wasilewska – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotoryi,

_32

za umiejętne wykorzystanie wielkiej pasji w pracy zawodowej, dzięki czemu kierowana przez nią placówka była w 2013 r. jest cały czas znaczącym centrum kultury dla całej ziemi złotoryjskiej.

_33

• złotoryjska biblioteka nie zamyka się w czterech ścianach, ale dosłownie wychodzi, a może trzeba by powiedzieć wyjeżdża do ludzi. Odjazdowy Bibliotekarz czy narodowe czytanie Fredry, to tylko dwa takie nieszablonowe działania.

_34

•Liczne wystawy, malarskie i fotograficzne

_35

•Noc z Andersenem, czy zajęcia edukacyjne dla dzieci

_36

• zajęcia plastyczne w bibliotece dla osób w każdym wieku.

Można wymieniać i wymieniać, a przy okazji obdzielić nie jeden Dom Kultury imprezami, działaniami, które są dziełem pani dyrektor i zespołu, którym kieruje. I nie ważne, czy to jest dzień powszedni czy sobotni wieczór. Mieszkańcy Złotoryi muszą być czujni, bo nigdy nie wiadomo, gdzie i kiedy zostaną zachęcenie do czytania książek.

_37

Stanisław Kubicz i Urszula Regulska – kierownictwo Zespołu Artystycznego Żołnierzy Rezerwy Rota,

_38

za promowanie na bardzo wysokim poziomie artystycznym nurtu patriotycznego, organizację wielu koncertów, które uświetniły obchody rocznic oraz świąt.

_39

•Każdy koncert Roty to jest wydarzenie kulturalne i patriotyczne.

_40

•Nawet ktoś, kto na co dzień żyje własnymi sprawami, wobec występów zespołu nie może przejść obojętnie.

_41

•To co robi rota bardzo umiejętnie propaguje wartości patriotyczne. Czyni to subtelnie, tak, że bez względu na zapatrywania polityczne, każdy jest w stanie wynieść z takiego występu coś dla siebie.

_42

•Rota nie ogranicza się tylko do koncertów. Współorganizowała w zeszłym roku np. wystawę Zagłada Polskich Elit.

A to wszystko odbywa się na wysokim poziomie, bo ktoś dba o organizację tych występów, o program, o to, żeby zespół mógł się skoncentrować na warstwie artystycznej.

_43

Z tych pięciu kandydatur, każda zasługiwała na tytuł. Kapituła musiała nieźle się natrudzić, żeby wybrać tę jedną, jedyną.

_44

 

Przewodniczący Kapituły Wyborów Człowieka Ziemi Złotoryjskiej – Mirosław Kopiński najpierw pogratulował trzykrotnie nominowanej do tytułu – Anecie Wasilewskiej.

Andrzej Cukrowski (4)

 

Następnie poprosił Przewodniczącego Rady Powiatu, członka Kapituły – Zenona Bernackiego o ogłoszenie wyniku Wyborów.

 

Kajetan Kukla (7)

 

Tytuł Człowieka Ziemi Złotoryjskiej 2013 zdobyli Agnieszka Młyńczak oraz Cezary Skała.

 

Andrzej Cukrowski (6)

 

Gala odbyła się dzięki wsparciu licznych sponsorów.

_45