Indeksy

Indeks autorów        Indeks tytułów        Indeks tematów

Indeksy
Dzięki indeksacji autorów, tytułów oraz tematów można szybko odnaleźć interesującą treść.
W tej chwili zostały zindeksowane numery “Echa Złotoryi” od numeru 1(13)/2006 do 12(37)/2008.

Zastosowane skróty:
fot. – fotografia, autor fotografii,
il. – ilustracja, autor ilustracji,
oprac. – opracowanie, autor tekstu powstałego na podstawie tekstów źródłowych,
pseud. – pseudonim, osoba ukrywająca się pod zmienionym imieniem i nazwiskiem,
rozm. przepr. – rozmowa przeprowadzona, osoba przeprowadzająca wywiad,
rys. – autor rysunku,
tł. – autor tłumaczenia z materiałów źródłowych,
wypow. – wypowiedź, osoba udzielająca wywiadu, lub odpowiedzi na pytanie.

Indeksy opracowała Anna Chrzanowska

Indeks autorów
Indeks tytułów
Indeks tematów