Człowiek Ziemi Złotoryjskiej 2011 – zgłoszenia i nominacje

Zgłoszenia do wyborów “Człowiek Ziemi Złotoryjskiej 2011”

1. Jacek Barciszewski i Ewa Wolak
Właściciele Rancho pod Strusiem, które jest centrum kulturalnym nie tylko dla wsi Wojcieszyn. Pan Jacek jest sołtysem wsi Wojcieszyn, razem z panią Ewą walczą o zachowanie piękna krajobrazu tej malowniczej wsi, sprzeciwiając się budowie farmy wiatrowej w jej obrębie. Ta walka z wiatrakami, to w rzeczywistości
walka o prawo do stanowienia mieszkańców wsi o swojej przyszłości.

2 Aleksander Borys
Z okazji 800-lecia odnowiono ośrodek TMZZ głównie sumptem prezesa A. Borysa.Otwarcie i poświęcenie przykościelnej kaplicy na cmentarzu w Złotoryi upamiętniającej także przedwojennych mieszkańców Złotoryi, odbyło się nabożeństwo ekumeniczne. Z inspiracji prezesa członkowie TMZZ wzięli udział w korowodzie historycznym. Jako pierwsze TMZZ wystawiło na rogatkach miasta tablice informacyjne o obchodach 800-lecia. Zorganizowano w Rokitnicy widowisko historyczne upamiętniające nadanie praw
miejskich Złotoryi. Odbyła się sesja popularnonaukowa “Wybitni Złotoryjanie w 800-leciu” oraz promocja wydawnictwa “Aurimontanie, Goldbergerzy, Złotoryjanie”. Powstał film, w którym ujęto wszystkie główne wydarzenia związane z jubileuszem 800-lecia. W jubileuszowym roku A. Borys szczególnie zadbał o dobre kontakty z przedwojennymi mieszkańcami Złotoryi. Wydatki związane z jubileuszem udało się pokryć dzięki
dobrym kontaktom, które prezes utrzymuje z różnymi zakładami instytucjami oraz z Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej. Skutecznie zabiega o środki na wydawanie Echa Złotoryi. Obronił siedzibę TMZZ przed zakusami władz powiatowych. Jako przedsiębiorca w roku kryzysu nie tylko nie zwolnił, ale utworzył nowe miejsca pracy. Czyni starania w celu wybudowania ścieżki rowerowej.
Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej.
3. Bartosz Jeziorski
Wpowadził w 2011 roku kamerę na salę obrad Rady Miejskiej, dzięki czemu złotoryjanie mogą oglądać w internecie przebieg sesji RM.
Redaktor Zlotoryja.info

4. Paulina Ruta Kaczmarska
Sprawiła, że coraz więcej ludzi, zwłaszcza w średnim i starszym wieku systematycznie zażywa ruchu chodząc z kijami. Poprzez organizację szeregu imprez w mieście (Na wulkan Marsz, Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Nordic Walking), a także uczestniczenie w wielu impreazach o zasięgu ogólnokrajowym (Przystanek Woodstock, Mistrzostwa Świata w Nordik Walking, Konferencje i obozy sportowe), popularyzuje sport dla ludzi w każdym wieku, jak również promuje Złotoryję w Polsce oraz na arenie międzynarodowej. Pozyskuje sponsorów dla swoich przedsięwzięć oraz znanych patronów, dzięki czemu w szerokim zakresie promuje ziemię złotoryjską.Prezes Polskiego Stowarzyszenia
Nordic Walking
5. Andrzej Kocyła Złotoryja
19 października 2011 zdobył złoty medal i pobił olimpijski rekord w wyciskaniu sztangi leżąc podczas Igrzysk Służb Mundurowych w Nowym Jorku.
Sportowiec

6. Piotr Kocyła
Propagator sportu poprzez organizację Otwartej Ligi Amoatorów Wieloboju Sportowego. W 2011 zainicjował akcję “Złotoryja dookoła Świata”.
Prezes OLAWS

7. Mirosław Kopiński
Od dwóch lat organizuje Bieg Wulkanów i w obecnym roku planuje zorganizować trzecią edycje tego biegu,który z roku na rok bije rekordy popularności zawodników z kraju i zagranicy.W ramach biegu organizowany jest Festyn Podróżnika czyli zwiedzanie złotoryjskich zabytków czym wpływa na wzrost turystyki w naszym mieście.
Przyjęta przez Mirosława Kopińskiego formuła Biegu (zwłaszcza wpisanie go w historię regionu poprzez symboliczny “patronat” kolejnych wulkanów, połączenie rywalizacji na trasie z Festynem Podróżnika i Mistrzostwami w Nocnym Płukaniu Złota) sprawiła, że impreza wykracza poza ramy sportowej rywalizacji.
Uczestnicy i towarzyszące im osoby bawią się w płukanie złota, zwiedzają miasto, szukają po okolicy wygasłych wulkanów. Ze sportowców zamieniają się w turystów.A po powrocie na forach internetowych i blogach dają wyraz swemu zauroczeniu przyrodą, historią i mieszkańcami Krainy Wygasłych Wulkanów.
Organizator Biegu Szlakiem Wygasłych Wulkanów.
Prezes MKS Aurum Kobud

8. Maria Leśna
W 2011 r. Gmina Złotoryja uplasowała się na 44 miejscu pośród 1500 gmin wiejskich w rankingu ogłoszonym przez “Rzeczpospolitą” w kategorii gmin wiejskich pozyskujących środki unijne. Od 2008 r. pani Wójt pełni funkcję Przewodniczącej rady Lokalnej grupy Działania “Partnerstwo Kaczawskie” – zajmującej się podziałem środków UE dla małych przedsiębiorstw, rolników, gmin, parafii i stowarzyszeń z terenu Partnerstwa Kaczawskiego.
W 2011 r.:
Oddanie do użytku sali gimnastycznej wraz z blokiem żywieniowym przy Szkole Podstawowej w Gierałtowcu.
Kontynuacja realizacji projektu “Moje przedszkole – mój świat”.
Stacja uzdatniania wody w 
Gierałtowcu.
Budowa kanlizacjiw Pyskowicach.
Gruntowny remont 3 świetlic wiejskich.
Zagospodarowanie 
stref rekreacyjnych.
Imprezy zorganizowane lub współorganizowane przez gminę: Rajd “Szlakiem 
Źródlanym” Dymarki Kaczawskie w Leszczynie, rekonstrukcja biitwy o Rokitnicę, Dożynki Gminn, powiatowy dzień regionalisty, dzień seniora, spotkania wigilijne z osobami starszymi. Działania wydawnicze: Rzymówka, Monografia Gminy ZŁotoryja, Od Rokitnicy do Rokitnicy.
Współpraca z ZTTG.
Utrzymywnie kontaktu z byłymi mieszkańcami Prusic.
Realizacja projektu Razem przez 800 lat.
Wójt Gminy Złotoryja

9. Halina Łapczyńska
Pielęgniarka środowiskowa.
Niezależnie od pory dnia czy roku, w przysłowiowy “piątek i świątek” niesie opiekę 
medyczną każdemu, kto od niej jej potrzebuje.Skromna, inteligentna, wrażliwa na krzywdę ludzi, profesjonalnie i niezwykle punktualnie wykonuje zawód pielęgniarki.A pielęgniarką zapewne została z powołania bo daje sie to odczuć w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, niezależnie od jego wieku.

10. Ewa Miara Złotoryja
Od wielu lat społecznik , oddająca się całym sercem sprawie młodzieży. Poświęca swój czas na prowadzenie Hufca ,wynagrodzenie przeznaczyła na utrzymanie budynku i akcje harcerskie. Pozyskuje sponsorów na akcje harcerski, remont budynku. Dzieciom organizuje czas wolny w okresie ferii i wakacji.Jest zawsze z harcerzami podczas ważnych uroczystości miejskich ,pełniąc wartę.
Harcerka

11. Stanisław Nowak
Harcerz od wczesnych lat młodości, zapalony społecznik i radny Wojcieszowa.Przez wiele lat prowadził drużynę harcerską w Wojcieszowie organizując dzieciom zbiórki i zajęcia w okresie ferii zimowych i wakacji. Kultywował tradycje i starał się wpajać dzieciom wartości harcerskie nie zważając na małą ostatnio popularność tej instytucji. Często wraz z podopiecznymi brał udział w inicjatywach lokalnych. Druh Stanisław Nowak poświęcił całe życie harcerstwu, obecnie ciężka choroba nie pozwala mu na czynne kontynuowanie swojej działalności.
Harcmistrz.

12 Mieczysław Pluta
Prezes Złotoryjskiego Towarzystwa Tenisowego, jednego z prężniej działających na terenie miasta towrzystw sportowych.Organizuje wiele imprez przede wszystkim dla dzieci i młodzieży. Reprezentuje godnie nasze miasto na polskiej arenie tenisowej.
Prezes ZTT
13. Ewelina i Krzysztof Rozpędowscy
Stanowią jedną z głównych sił napędowych tego co dzieje się w Dobkowie, a wieś po
prostu żyje. Villa Gretta staje się lokalnym osrodkiem kulturalnym, organizującym szereg przedsięwzięć promujących wieś. Ukoronowaniem aktywności całej wsi był tytuł jaki uzyskał Dobków w 2011:
Najpiękniejszej wsi dolnośląskiej. I choć autorów tego sukcesu jest wielu, to państwo Rozpędowscy z całą pewnością mają w tym niebagatelny udział.
Działacze społeczni (Stowarzyszenie Dobków, Nowator),
Właściciele Agroturystyki Villa Greta
14. Zbigniew Soja
W minionym roku, “Roku Jubileuszu Miasta’ bardzo zaangażował się w obchody jubileuszu naszego miasta. Ponadto był głównym organizatorem płuczek złota w 2011 r.
Wielki Mistrz Polskiego Bractwa Kopaczy Złota

15. Jadwiga Szeląg
Znając potrzeby pacjentów utworzyła sprawnie działające gabinety lekarskie przy ul. Solnej. Okazało się, że można pozyskać tak potrzebnego w Mieście urologa i dermatologa.
Już drugą kadencję jest radną sejmiku samorządowego Województwa Dolnośląskiego.
Samorządowcy z miast i gmin (szczególnie proboszczowie) wiedzą ile razy i jak skutecznie wskazywała źródła, a często wręcz pozyskiwała duże środki finansowe na remonty zabytków (głównie kościołów i innych, np. baszta) modernizację miast i wsi.
Wspiera inicjatywy społeczne i samorządowe, wskazując skuteczne drogi pozyskiwania środków finansowych.
Radna Szeląg przyjmuje ludzi i interweniuje w ich sprawach kosztem swojego prywatnego czasu.
Lekarz medycyny, ginekolog.

16. Aneta Wasilewska
Złotoryja Działania Biblioteki Publicznej w Złotoryi w obszarze krzewiania kultury daleko wykraczają poza zwykły zakres obowiązków przypisany tej placówce. Wystawy, spotkania z ciekawymi ludźmi, a przede wszystkim wiele imprez skierowanych do najmłodszych, aby zachęcić ich do czytania książek, zasługują na szczególną uwagę i wyróżnienie. Należy zwrócić uwagę, że wiele tych inicjatyw odbywa się poza czasem pracy biblioteki.
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej.

 

Osoby nominowane do tytułu “Człowiek Ziemi Złotoryjskiej 2011”:

1. Aleksandra Borysa – prezesa TMZZ za:

zorganizowanie przez TMZZ w jubileuszowym roku 2011 wielu imprez upamiętniających nadanie praw miejskich Złotoryi, w tym m.in. 8 prelekcji na 800-lecie, odsłonięcie tablicy pamiątkowej w zewnętrznym mauzoleum kościoła św. Mikołaja, współorganizacja festynu podróżnika podczas II Biegu Szlakiem Wygasłych Wulkanów,  projekt Razem przez 800 lat, sesji popularno naukową „Złotoryjanie”, I Sympozjum Ojców Miasta, wydanie książki „Aurimontanie, Goldbergerzy, Złotoryjanie”, wystawy „800 lat miejskiej historii Złotoryi”.

2. Mirosława Kopińskiego – prezesa MKS Aurum-Kobud za:

zorganizowanie II Biegu Szlakiem Wygasłych Wulkanów, imprezy sportowo-kulturalno-historycznej, przy której udało się nawiązać współpracę różnych osób i środowisk złotoryjskich w ramach wspólnego przedsięwzięcia.

3. Ewelinę i Krzysztofa Rozpędowskich – społeczników z Dobkowa za:

pracę na rzecz wsi Dobków konsolidującą mieszkańców tej miejscowości wokół wielu działań, których efektem było uzyskanie przez Dobków tytułu „Najpiękniejsza Wieś Dolnośląska” w 2011 r.

4. Paulinę Rutę-Kaczmarską – prezes Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking za:

promocję aktywności ruchowej wśród ludzi w różnym wieku poprzez propagowanie Nordic Walking i organizację wielu imprez na terenie ziemi złotoryjskiej: Wulkany 24, Na Wulkan Marsz! oraz Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Nordic Walking.

5. Anetę Wasilewską – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej za:

uczynienie z Biblioteki prawdziwego centrum kultury, w którym non stop odbywają się wystawy, spotkania z ciekawymi ludźmi, a przede wszystkim imprezy dla dzieci i młodzieży, w szczególności zaś za działalność, która znacznie wykracza poza zwykły zakres obowiązków zawodowych.

 

Człowiekiem Ziemi Złotoryjskiej 2011 został Mirosław Kopiński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *