Pierwsze posiedzenie Kapituły

medal21 stycznia, w samo południe zebrała się Kapituła Wyborów Człowieka Ziemi Złotoryjskiej 2013 w składzie:

Zenon Bernacki – przewodniczący Rady Powiatu oraz kasztelan Zamku w Grodźcu,

Roman Gorzkowski – przewodniczący Rady Miejskiej w Złotoryi,

Bogdan Szyja – radny Rady Miasta i Gminy Świerzawa,

Kazimiera Tuchowska – Członek Zarządu TMZZ,

Mirosław Kopiński (przewodniczący) – Człowiek Ziemi Złotoryjskiej 2011,

Andrzej Kowalski – Człowiek Ziemi Złotoryjskiej 2012,

Robert Pawłowski – redaktor naczelny „Echa Złotoryi.  Nieobecni byli: Alfred Michler – historyk, działacz społeczny, autor książki „Aurimontanie, Goldbergerzy, Złotoryjanie”,

oraz Iwona Siwińska – wiceprzewodnicząca Rady Powiatu.

Było to pierwsze spotkanie, na którym ustalono harmonogram wyborów, sposób informowania o ich przebiegu oraz wybrano przewodniczącego. Tak jak podczas ubiegłej edycji przewodniczącym Kapituły został Mirosław Kopiński. W tym roku napłynęło prawie 60 zgłoszeń, w których zaproponowano 38 kandydatur do tytułu „Człowiek Ziemi Złotoryjskiej 2013”. Kapituła wykreśliła dwie propozycje, które nie dotyczyły określonych osób, lecz instytucji lub grupy osób. Jedna osoba zrezygnowała z udziału w wyborach przesyłając oficjalne pismo, a dwie osoby wykluczono na podstawie punktu 13. Regulaminu Wyborów (Członek kapituły nie może ubiegać się o tytuł „Człowieka Ziemi Złotoryjskiej”). Trzy pary kandydatur połączono, ponieważ uznano, że wskazane osoby wspólnie działały przy realizacji imprez czy zadań. Po tych zabiegach ustalono, że rozpatrywane będą następujące kandydatury:

 1. Rosel Anesorge, Niemka, była prusiczanka, fundatorka renowacji pamiątkowej bramy cmentarnej w Prusicach, za wkład w pojednanie pomiędzy przedwojennymi i powojennymi mieszkańcami Prusic;
 2. Sebastian Dębicki, dyrektor GOK w Pielgrzymce, za organizację wielu imprez na terenie gminy oraz współudział przy tworzeniu książki „Zachowane tradycje”;
 3. Mirosław Gawrzydek, prezes RenButu, za przywrócenie znaczenia Złotoryi na obuwniczej mapie Polski oraz za wspieranie złotoryjskiej siatkówki;
 4. Edwar Golanowski, trener piłki ręcznej, za pracę nad odbudową złotoryjskiej piłki ręcznej;
 5. Małgorzata i Zbigniew Gruszczyńcy, pani sołtys Wojcieszyna oraz dyrektor ZOKiR, za pomysł i realizację wsi tematycznej – Wojcieszyn wioska Don Kichota;
 6. Jakub Jagiełło, asysten posła do Parlamentu Europejskiego Piotra Borysa, prezes Fundacji Piłka CV, za pracę nad utworzeniem Młodzieżowej Rady Miejskiej w Złotoryi i stworzenie Stowarzyszenia Piłka CV;
 7. Andrzej Kocyła, Prezes Stowarzyszenia Wilkołak, za organizację Mistrzostw Polski Siłaczy w Wyciskaniu Sztangi Leżąc, Piknik Strongman, oraz wyniki sportowe, które osiągnął;
 8. Piotr Kocyła, Prezes Otwartej Ligi Amatorów Wieloboju Sportowego, za promocję sportu i promocję ziemi złotoryjskiej na arenie sportowej w kraju i za granicą;
 9. Stanisław Kubicz i Urszula Regulska, kierownictwo zespołu Rota, za liczne występy i propagowanie pieśni i postaw patriotycznych;
 10. Robert Kuriata, maratończyk, za godne reprezentowanie Złotoryi w Polsce i za granicą;
 11. Daniel Leks, Prezes Złotej Cooltury, za organizację zajęć artystycznych dla dzieci i młodzieży;
 12. Bartosz Łoś, dziennikarz muzyczny, organizator Zlotów Ewy Farnej, za organizację II Międzynarodowego Zlotu Ewy Farnej oraz za pomoc w organizacji wielu przedsięwzięć muzycznych i charytatywnych;
 13. Robert Maciąg, pisarz, podróżnik, za książkę „Dobków. Wyspa”, pracę społeczną oraz promocję ziemie złotoryjskiej jako laureat nagrody National Geographic Travel 2012;
 14. Paweł Macuga i Kamila Nankiewicz, działacze samorządowi, za propagowanie informacji publicznej, walkę o przejrzystość życia społecznego, prowadzenie portalu Zlotoryjanie.pl, na którym poruszane są ważne dla mieszkańców miasta sprawy;
 15. Marta Marchaj, funadtor Fundacji Animus, za pomoc najbardziej potrzebującym z terenu powiatu złotoryjskiego, organizację zajęć dla dzieci i młodzieży, organizację Dni Wilkowa;
 16. Anna Markiewicz i Renata Fuchs, nauczycielki języka polskiego w Gimnazjum w Złotoryi, za organizację III Złotego Dyktanda;
 17. Wioleta Michalczyk, Przewodnicząca Rady Programowej TMZZ, za działalność na rzecz Gminy Pielgrzymka, współtworzenie książki „Zachowane tradycje”, pracę społeczną na rzecz ziemi złotoryjskiej;
 18. Łukasz Misiek, wolontariusz, za pracę przy IV Biegu Szlakiem Wygasłych Wulkanów oraz przy organizacji wielu innych imprez na terenie miasta;
 19. Paulina Ruta, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking, za organizację IV Międzynarodowych Mistrzostw Polski Nordic Walking w Złotoryi, organizację i promocję Złotoryi podczas Mistrzostw Świata Nordic Walking w Szklarskiej Porębie, stałą promocję aktywnego trybu życia;
 20. Małgorzata Semeniuk, działaczka społeczna, za działalność na rzecz lokalnej społeczności oraz współtworzenie książki „Zachowane tradycje”;
 21. Cezary Skała i Agnieszka Młyńczak, kultywatorzy epoki napoleońskiej, za działania na rzecz popularyzacji wydarzeń z roku 1813 na terenie ziemi złotoryjskiej;
 22. Danuta Sosa i Tomasz Szymaniak, działacze społeczni, za organizację II Biesiady Kresowej w Złotoryi;
 23. Marzena Szkutnik i Ewelina Szkutnik, działaczki społeczne, za działania, które doprowadziły do  wyróżnienia wsi Czaple w konkursie „Piękna wieś dolnośląska 2013” w kategorii najlepszy start w odnowie wsi, organizację zajęć dla mieszkańców wsi, przygotowanie i zgłoszenie wsi do projektu Wioski z Pomysłem, dzięki którem Czaple stały się Wioską Piasku i Kamienia;
 24. Tomasz Szymaniak, nauczyciel historii, Vice-przewodniczący Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej, za propagowanie historii Kresów oraz historii kolei na ziemi złotoryjskiej;
 25. Aneta Wasilewska, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotoryi, za organizację na wysokim poziomie i w sposób niesztampowy życia kulturalnego w Złotoryi;
 26. Andrzej Wojciechowski, pisarz, za popularyzację skomplikowanej historii niemiecko-polskiej Złotoryi na kartach swojej powieści „Opowieść złotoryjska”;
 27. Ewelina Zabłotna, nauczycielka, pomysłodawczyni Fabryki Urodzin, za nietypowe pomysły na zajęcia dla dzieci oraz za organizację i współorganizację wielu imprez na terenie Złotoryi;
 28. Paweł Zabłotny, wolontariusz, za zaangażowanie w działalność złotoryjskich stowarzyszeń, organizację pomocy dla potrzebujących;
 29. Waldemar Zaborski, muzyk, za działalność artystyczną;
 30. Józef Zatwardnicki, trener strzelectwa, za pracę z młodzieżą i osiągnięcie prze Klub Strzelecki Agat wielu sukcesów w strzelectwie sportowym na arenie krajowej i za granicą;
 31. Barbara Zwierzyńska-Doskocz, Prezes Nasze Rio, za kierowanie złotoryjskim wolontariatem, współorganizowanie i organizowanie wielu imprez na terenie Złotoryi, aktywność samorządową.

Do 4 lutego członkowie Kapituły będą zbierać informacje na temat zgłoszonych kandydatur, by wyłonić piątkę nominowanych do tytułu. Nominacje wraz z podanym uzasadnieniem zostaną niezwłocznie ogłoszone. Natomiast 25 lutego zostanie dokonany ostateczny wybór Człowieka Ziemi Złotoryjskiej 2013. Tradycyjnie decyzja kapituły zostanie utrzymana w tajemnicy, aż do chwili ogłoszenia podczas uroczystej gali, która odbędzie się 20 marca w Złotoryjskim Ośrodku Kultury i Rekreacji.

W tym roku patronem honorowym Wyborów Człowieka Ziemi Złotoryjskich został Marszałek Województwa Dolnośląskiego, który docenił rangę Wyborów dla lokalnej społeczności.

Robert Pawłowski