Człowiek Ziemi Złotoryjskiej 2013

Wybory CZZ 2012 Kajetan KuklaJuż niewiele dni pozostało, aby zgłosić swojego kandydata do tytułu – Człowiek Ziemi Złotoryjskiej 2013.

Od dwóch lat redakcja Echa Złotoryi zachęca do zgłaszania kandydatów do tytułu Człowieka Ziemi Złotoryjskiej. Wokół nas podejmowanych jest wiele działań, za którymi stoją konkretni ludzie. W dodatku ludzie ci, robią to często bezinteresownie, poświęcając swój czas i energię, nie tylko na realizację swoich pasji, ale przede wszystkim dla lokalnej społeczności. Dzieją się rzeczy wspaniałe, a wie o nich czasem tylko lokalne środowisko. Tym bardzie zachęcamy do wyciągnięcia na światło dzienne bohaterów tych działań.

W tym roku patronat honorowy nad Wyborami Człowieka Ziemi Złotoryjskiej objął Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Te wybory znacząco różnią się od innych plebiscytów. Najpierw przyjmowane są zgłoszenia kandydatów. Zgłosić kandydata do tytułu może każdy. Następnie zbiera się kapituła złożona z ludzi związanych z samorządem ziemi złotoryjskiej, społeczników laureatów wyborów z lat poprzednich. Kapituła spośród zgłoszonych wybiera pięć kandydatur, by następnie spośród tych pięciu wybrać Człowieka Ziemi Złotoryjskiej.

Do tej pory Kapituła przyznała dwa tytuły: za 2011 rok – Mirosławowi Kopińskiemu i za 2012 r. – Andrzejowi Kowalskiemu. Nie wszyscy byli zadowoleni z dokonanego wyboru. Trudno jednak  znaleźć solidny argument, który umniejszyłby ich dokonania w roku, za który tytuł Człowieka Ziemi Złotoryjskiej otrzymali. Zarówno Mirek Kopiński jak i Andrzej Kowalski dokonali czegoś wielkiego.

Zgłoszenia można dokonać elektronicznie: echo@tmzz.pl lub tradycyjnie na adres TMZZ, ul. Szkolna 1, 59-500 Złotoryja. Można zgłosić jednego kandydata, można też zgłosić  ich wielu. Warunek jest jeden – kandydatury należy uzasadnić. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 stycznia 2014 r. Natomiast rozstrzygnięcie wyborów nastąpi na uroczystej gali, która odbędzie się 20 marca 2014 r.

Zapraszam do zapoznania się z regulaminem wyborów oraz składem Kapituły Wyborów.

Po 21 stycznia zostanie opublikowana lista zgłoszonych i zweryfikowanych przez Kapitułę Wyborów kandydatów do tytułu. Wtedy też zostanie podana data nominacji pięciu kandydatów do tytuły Człowiek Ziemi Złotoryjskiej 2013.

Robert Pawłowski