O północy minął termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów do tytułu człowieka Ziemi Złotoryjskiej. Poniżej lista kandydatów do tytułu CZZ za lata 2020-2022 na podstawie zgłoszeń czytelników i sympatyków „Echa Złotoryi” (kolejność zgodna z chronologią wpływających informacji)

1. Paweł Maciejewski za zaangażowanie w życie małej społeczności, między innymi organizację Dni Dziecka, odwiedzin Mikołaja, działania charytatywne, akcję sprzątania skweru i otwartość na potrzeby mieszkańców miasta

2. Stanisław Zawadzki za projekty, czyli makiety stacji kolejowej, fortyfikacji miejskich, które przyniosły mu rozgłos w kraju i przyczyniły się do zainteresowania mediów naszym miastem. Modelarz Stanisław Zawadzki został poproszony przez Stowarzyszenie Composingart o stworzenie modelu satelity LEM w skali 1:1.

3. Magdalena Figa dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Świerzawie.

Za jej kadencji Centrum zrealizowało wiele projektów, w tym pozyskując znaczne środki z funduszy zewnętrznych. Organizowane są liczne wydarzenia kulturalne, na wyróżnienie zasługuje tu Świerzawskie Święto Krainy Wygasłych Wulkanów.

Znaczącym osiągnięciem są wszystkie działania chroniące i upowszechniające dziedzictwo historyczne i kulturalne regionu, zwłaszcza w postaci romańskiego Kościoła św. Jana i Katarzyny w Świerzawie. Kościół za kadencji pani Magdy zyskał zagospodarowanie terenu na dziedzińcu, piękną iluminację, audioprzewodniki, google wirtualnej rzeczywistości. Kościół otrzymał także certyfikat Miejsca Ciekawego nadawany przez Polską Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi.

4. Zbigniew Soja Wielki Mistrz Polskiego Bractwa Kopaczy Złota zasługuje na uznanie za organizację 45. Mistrzostw Świata w Płukaniu Złota. Podejmowane przedsięwzięcia przez Pana Zbigniewa doceniane są nie tylko przez mieszkańców, ale także przez Światową Federację Płukaczy Złota, która ponownie powierzyła Złotoryi organizację Mistrzostw Świata w roku 2022. Podczas Mistrzostw przybyło ponad 300 zawodników oraz duża liczba turystów, co przyczyniło się do wyjątkowej promocji Złotoryi.

5. Beata Majewska jako prezes stowarzyszenia „Hortus” działającego na terenie Miasta Złotoryja pomaga najbardziej potrzebującym. Udziela się w różnych akcjach społecznych i wspiera swoim kreatywnym działaniem. Pani Beata zorganizowała wraz z wolontariuszami stały punkt pomocy oraz zbiórkę artykułów spożywczych, chemicznych, gospodarstwa domowego, artykułów opatrunkowych, które zostały przekazane uchodźcom i osobom potrzebującym na Ukrainie. Jest to ważna i konieczna pomoc w ratowaniu i wspieraniu ludzkiego życia.

6. Katarzyna Iwińska, Natalia Widomska, Sylwia Dudek- Kokot inicjatorki Złotoryjskich Spacerów z historią. Wspaniała inicjatywa, dzięki której nie tylko mieszkańcy Złotoryi, ale i osoby spoza miasta mają okazje poznać historię oraz zabytki naszej małej ojczyzny. Z udziałem wielu osób zaangażowanych, projekt cieszył się ogromnym zainteresowaniem, a jego walory edukacyjne i promocyjne bardzo wpisują się w starania miasta Złotoryja o certyfikat UNESCO Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów.

7. Monika Kaczmarek prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło w Złotoryi. Pani Monika wspiera przede wszystkim osoby zmagające się z problemami cukrzycy, która, stała się chorobą cywilizacyjną. Aktywnie działa na terenie miasta, organizując między innymi spotkania dotyczące profilaktyki i propagowania zdrowego trybu życia. Bezpłatne badania wykonane dzięki realizacji zadania publicznego „Działania z łagodzeniem skutków epidemii Covid-19”, konferencje oraz wycieczki a wszystko po to, by wspierać społeczeństwo w chorobie, jaką jest cukrzyca. Zorganizowała w Złotoryi obóz Międzynarodowej Federacji Diabetologicznej, który co roku odwiedza inne państwo Europejskie. Cyklicznie organizuje Ogólnopolskie Płukanie Złota Diabetyków oraz Światowy Dzień Cukrzycy w Złotoryi co, wpisało się na stałe w kalendarz imprez. Pani Monika ponadto wspiera uchodźców z Ukrainy przybyłych do Złotoryi chorujących na cukrzycę, potrzebujących konsultacji medycznej. Dodatkowo angażuje członków stowarzyszenia w życie społeczne i kulturalne miasta-promując Złotoryję na targach turystycznych w całej Polsce.

8. Artur Kuba jest organizatorem Międzynarodowego Memoriału im. Michała Stalskiego o puchar Burmistrza Miasta Złotoryja w piłce ręcznej, wieloletnim działaczem na rzecz piłkarskiego klubu ZKS Górnik oraz drużyny ZKS Górnik Oldboys w piłce ręcznej, organizatorem wielu turniejów sportowych dla dzieci. To człowiek niosący wsparcie dla mieszkańców Ukrainy – (transport z granicy rodzin uciekających z Ukrainy, paczki żywnościowe, pomoc w załatwieniu protezy nogi dziecku, które zostało ranne podczas bombardowania Ługańska obecnie mieszkającego w naszym mieście, organizacja życia

w nowej rzeczywistości), osoba wspierająca domy dziecka w Polsce i w Gruzji

9. Łucja Marchaj-Miller od 14 lat jest prezesem najprężniej działającej organizacji pożytku publicznego w Złotoryi i w powiecie złotoryjskim tj. Fundacji ANIMUS. Na szczególną uwagę zasługuje powołana w 2019 r. przez panią Prezes jedyna w Złotoryi świetlica dla dzieci, która cały czas działa w ramach Centrum Edukacji i Rozwoju dla Dzieci i Młodzieży. Drugim bardzo ważnym i rozsławiającym Złotoryję działaniem Pani Prezes jest organizacja w latach 2020 – 2022 Mistrzostw Polski w Płukaniu Złota Osób z Niepełnosprawnością. Ogromnym sukcesem w latach 2020-2022 cieszyły się spotkania z „fachowcami od lepszego życia” tj. specjalistami z zakresu terapii, seksuologii czy psychologii w ramach funduszu „Na Ratunek Rodzinie”. W latach 2020-2022 pomocą specjalistów została objęta rekordowa ilość dzieci, bo ponad 120. Także przeprowadzono rekordową ilość godzin sesji, bo ponad 300. Największym wyzwaniem i nowością w Złotoryi w latach 2020-2022 były nieodpłatne „Konsultacje Rodzicielskie” dla Złotoryjan i mieszkańców powiatu złotoryjskiego. Podejmowane były zagadnienia związane z problemami wychowawczymi, ale nie tylko, tematami spotkań były także w zależności od potrzeb uczestników: komunikacja w rodzinie, radzenie sobie ze stresem i inne.

10. Zbigniew Mosoń organizator wycieczek krajoznawczych i przewodnik, promotor ziemi złotoryjskiej. Jest administratorem grupy rajdów pieszych wędrówek. Grupa w krótkim czasie przekroczyła 6000 członków i swym zasięgiem wykracza poza powiat złotoryjski.

11. Anna Gełesz od 12 lat prezes stowarzyszenia Jeżyk. Założyła stowarzyszenie, aby pomóc dzieciom, które pochodzą ze środowisk bardzo zaniedbanych. Działając w Stowarzyszeniu skupiła się głównie na terapii zajęciowej i społecznej. Promuje rozwój dzieci w takich dziedzinach jak edukacja, sport, sztuka, muzyka. Organizowała cykl wycieczek do Złotoryi, aby zapoznać dzieci z najbliższą okolicą, poznać jej historię, zabytki. Promowała wśród dzieci i młodzieży piesze wycieczki po okolicy Wilkowa. Prowadzi zajęcia muzyczne na których dzieci uczą się grać na dzwonkach. Współpracuje z wychowankami, którzy opuścili już placówkę.

12. Marta Sułek w 2020 r. była koordynatorką akcji szycia maseczek w Złotoryi. Zorganizowała grupę osób, która uszyła 20 tys. maseczek i zaopatrywała w nie szpital i mieszkańców miasta.

13. Paulina Zagata w latach 2020 – 2022 zorganizowała 29. 30. 31. Finał WOŚP w Złotoryi.

14. Zenon Durachta jest właścicielem gospodarstwa rolnego i wspólnie z braćmi prowadzi Stajnię KARAT, która w swej ofercie posiada usługi hippiczne. Zenon Durachta bardzo czynnie uczestniczy w życiu swojej wsi i angażuje się w organizacje imprez gminnych (m.in. dożynek gminnych). W latach 2020-2022 zorganizował na swojej posiadłości imprezę wiejską pod nazwą „Święto Konia”. Impreza składała się między innymi z parady koni i gonitwy za lisem. Dla dzieci zorganizowano loterię fantową, przejażdżkę na kucu, przejażdżkę bryczką, konkursy sprawnościowe. Łącznie szacuje się, że imprezę odwiedziło ok. 200 osób nie tylko z Kopacza, ale także ze Złotoryi i innych miejscowości, co w sposób istotny promuje Kopacz, jego mieszkańców i całą gminę.

15. Andrzej Kocyła jest wielokrotnym Mistrzem Olimpijskim, Mistrzem Europy i Mistrzem Polski Służb Mundurowych w wyciskaniu sztangi leżąc. 6-7.11.2021 r. zorganizował w Złotoryi Mistrzostwa Polski WRPF Wyciskanie sztangi leżąc Martwy ciąg, w których wystartowało ponad 100 zawodników z Polski, Węgier, Czech i Niemiec.

16. Marcin Zawiślak, Agnieszka Ardeli, Jacek Kazan- Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Złotoryi. W roku 2022 minęło 10 lat działalności Honorowego Krwiodawstwa w Złotoryi organizacji pro publiko bono, która dzięki aktywnej społecznej pracy założycieli liczy dzisiaj ponad 130 członków zaangażowanych i społecznie pracujących pasjonatów, której akcje wrosły już w scenariusz złotoryjskich działalności. Akcje krwiodawstwa organizowane też były w miejscowościach powiatu w Zagrodnie, Wojcieszowie, Grodźcu. Rokrocznie pobierane jest ponad 100 l krwi.

17. Maciej Leszkowicz, dr. Barbara Charytoniuk- niezwykły team, któremu w 2022 r. udało się zatrzymać destrukcję złotoryjskiego szpitala i jeszcze wygospodarować na koniec roku zysk.

18. Monika Kołodziejska działa na rzecz społeczności lokalnej, prowadziła warsztaty, dla kobiet, które były w Złotoryi nowością, projekt- wyzwanie dotyczący relacji w zwiazku oraz szereg inicjatyw, które Monika Kołodziejska podejmowała jako terapeuta.

Na potrzeby publikacji uzasadnienia zostały skrócone.

Kapituła podczas kolejnego posiedzenia wybierze spośród kandydatów Finałową Piątkę, a następnie laureata. Werdyktach Kapituły będziemy informować na bieżąco.

Zgłoszenia zostały nadesłane przez 11 osób. Smuci fakt, że złotoryjanie bardziej interesują się składem Kapituły czy formą wyborów (budzi to mnóstwo negatywnych emocji) niż samym faktem, że inicjatywa „Echa Złotoryi” i Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej jest formą uhonorowania najbardziej aktywnych mieszkańców naszego powiatu i KAŻDY może swój głos na tym etapie wyrazić, zanim Kapituła dokona ostatecznego wyboru Człowieka Ziemi Złotoryjskiej.

Przewodnicząca Kapituły

Iwona Pawłowska