Co roku, w styczniu spływają do Urzędu Miejskiego dane na temat sprzedaży alkoholu na terenie miasta. Jak można się spodziewać z roku na rok kwota, jaka wydatkowana jest na napoje alkoholowe w złotoryjskich sklepach rośnie.

Ma na to na pewno wpływ wzrost cen alkoholu, ale przede wszystkim wzrastający wolumen jego spożycia.

Alkohol to tak naprawdę bardzo łatwo dostępny, zalegalizowany narkotyk i w wielu przypadkach stanowi swoisty karnet do świata innych używek o znacznie mocniejszym oddziaływaniu. Dla-tego warto na bieżąco analizować dostępne dane odnośnie wielkości spożycia, aby w porę wyciągnąć odpowiednie

wnioski.

W 2020 roku łączna wartość rynku alko-holowego w Polsce wyniosła 39,26 mld zł. Jeżeli przeliczyć to na statystycznego mieszkańca Polski (włączając w to oseski), wychodzi 1026 zł. na głowę. Za tę kwotę statystyczny Polak kupił (oczywiście w przybliżeniu): 9,7 l wódki, 6,4 l wina i 93,6 l piwa. Razem daje to 9,62 l w przeliczeniu na czysty (100%) alkohol.

Inna sprawa, że statystyki odnośnie spożycia alkoholu różnie są prowadzone, stąd też i duża rozpiętość w podawanych liczbach. Spotkałem dane mówią-ce, że w Polsce spożycie wynosi ponad 12 l na głowę czystego spirytusu. Oczywiście są „lepsi” od nas: na takiej Litwie np. piją ponoć 50% więcej od nas. Przed nami są Rumuni, Czesi, Bułgarzy, Chorwaci, Beldzy, Estończycy i obywatele Wielkiej Brytanii (żeby nikogo nie obrazić). Tuż za nami: Węgrzy, Słowacy, Łotysze, Niemcy i Słoweńcy.

A jak to wygląda w Złotoryi?

W zeszłym roku w złotoryjskich sklepach i lokalach gastronomicznych sprzedano alkohol na łączną sumę przekraczającą 25,7 mln zł, co daje kwotę 1715 zł na mieszkańca. Oczywiście, część alkoholu zakupili mieszkańcy okolicznych miejscowości, tak samo jak złotoryjanie (może w nieco mniejszej ilości) kupują alkohol poza granicami miasta.

Warto zaznaczyć, że w 2008 r. na jednego mieszkańca naszego miasta przy-padało „jedynie” 856 zł wydatkowanych na tę płynną używkę. Jak łatwo zauważyć mamy równo dwukrotny wzrost wartości sprzedaży, jak kto woli zakupów.

25,6 mln złotych to znacznie więcej niż kwota przeznaczona w zeszłym roku na

inwestycje miejskie.

25,6 mln to zdecydowanie więcej, niż wydatki na oświatę.

25,6 mln to w przybliżeniu tyle co łączne nakłady na pomoc społeczną, 500+, 300+ itp.

Te 25,6 mln złotych przekłada się na miarę konkretną ilość wytworzonych odpadów: szklanych butelek – ok. 500 ton i puszek – ok. 70 t, które trafiają do śmieci, ale również do przydrożnych rowów i na skwery. Te 500 ton szkła to jakieś 250 tys. zł wydane na pozbycie się tych odpadów z miasta.

Gdzie sprzedaje się najwięcej alkoholu. Tu prym wiodą markety, które przejęły 52% rynku. Sklepy małopowierzchniowe zagospodarowały 39%, gastronomia 6%, a stacje paliw 3%.

W Złotoryi od 2018 r. więcej wydaje się na wódkę niż na piwo. Wino nie jest zbyt popularnym trunkiem, w gastronomii – wręcz marginalnym.

Co ciekawe w powicie złotoryjskim w 2021 r. na 1000 mieszkańców wypłacono 3,9 zasiłki dla rodzin z powodu nad-używania alkoholu. Dla porównania w jaworskim było to 1,69, w legnickim 2,32, w lwóweckim 1,89, w kamienno-górskim 2,72.

Tyle pobieżnej statystyki – wnioski pozostawiam czytelnikom.

Robert Pawłowski