andrzej-cukrowski-6Już się ukazał 100 numer „Echa Złotoryi”, pachnący świeżą farbą, przyjazny i kolorowy, pełen lokalnych ciekawostek i zadumań nad ludzkimi losami, z retrospekcjami historycznymi, sprawami gospodarczymi i z relacjami z ciekawych wydarzeń.

Pięć lat ukończył Złotoryjski Klub Fotograficzny, powołany pod skrzydłami TMZZ, ale o tym –  potem.

Na 20 marca 2014 zaplanowano spotkanie redakcji „Echa Złotoryi” z mieszkańcami miasta i okolic, dla podsumowania roku wydawniczego, wyboru Zdjęcia Roku 2013 i przedstawienia Człowieka Ziemi Złotoryjskiej – wybranego przez Kapitułę w głosowaniu tajnym. Honorowym Patronatem imprezę objął  Marszałek Województwa Dolnośląskiego – pan Cezary Przybylski.

Gościnni pracownicy ZOKiR otworzyli szeroko podwoje dla napływających bardzo licznie uczestników uroczystości. Pomysłodawcą i organizatorem całego przedsięwzięcia jest redaktor naczelny „Echa Złotoryi”, Robert Pawłowski, który otwierając imprezę, powitał przedstawicieli samorządów lokalnych, reprezentowanych przez Starostę  Złotoryjskiego – pana Ryszarda Raszkiewicza oraz wicestarostę – panią Wandę Grabos, także przewodniczącego Rady Powiatu – pana Zenona Bernackiego i jego zastępczynię, panią Iwonę Siwińską. Powitalne serdeczności przyjęła pani Maria Leśna – Wójt Gminy Złotoryja, sekretarz  Urzędu Miasta – pan Włodzimierz Bajoński i przewodniczący Rady Miasta – pan Roman Gorzkowski.

Głębokim powitalnym ukłonem zostali uhonorowani wszyscy pozostali obecni na sali.

jan-borawski-4

Robert Pawłowski opowiadał o „Echu” z przymrużeniem oka, przywołując rozmaite potknięcia, których się zespół redakcyjny nie ustrzegł. To małe katharsis zostało przyjęte oklaskami. Roman Gorzkowski przypomniał zmagania redakcji pierwszego „Echa Złotoryi”, które z braku sponsorów zamknęło swoje łamy po 12. numerze.

W tym roku również zbierano pieniądze na cel charytatywny. Do puli datków dodano pieniądze z licytacji rocznika „Echa”, o który zawalczył Zenon Bernacki. Prezes ZKF –Leszek Leśniak, podnosząc stawkę, pokonał konkurencję i zdobył plakatową wersję wybranego zdjęcia z wystawy. Ogółem zebrano … zł na rehabilitację Krystiana, który osobiście podziękował za ten dar serc dla serca.

Przewodniczący Kapituły – Mirosław Kopiński opowiedział o trudzie podejmowania decyzji  przy typowaniu nominowanych. W tym roku byli to: Małgorzata i Zbigniew Gruszczyńscy, Aneta Wasilewska, Urszula Regulska i Stanisław Kubicz, Ewelina i Marzena Szkutnik, Agnieszka Młyńczak i Cezary Skała.

fot-k-kukla-trwa-licytacja

Iwona Pawłowska z Bartoszem Łosiem przedstawili sylwetki nominowanych, a Zenon Bernacki odczytał werdykt. Tytuł Człowieka Ziemi Złotoryjskiej przyznano parze propagującej epokę napoleońską – Agnieszce Młyńczak i Cezaremu Skale. Wszystkich nominowanych obdarowano pięknymi aniołami, bombkami i innymi suwenirami, dzięki hojnym sponsorom.

Na  Jubileusz 5-lecia Złotoryjskiego Klubu Fotograficznego zaproszono wszystkich do holu, gdzie po uroczystym przecięciu wstęgi można było oddać się przyjemności oglądania efektów pracy członków ZKF. Każdy znalazł coś interesującego. Wypełnione kupony skrzętnie zebrał Andrzej Cukrowski i w asyście dwóch kolegów policzył głosy. Na 250 kuponach 480 razy zaznaczono ulubione zdjęcie. I miejsce zajął portret Mikołajka autorstwa Sylwiusza Godynia (również ubiegłorocznego zwycięzcy), II miejsce zdobył Michał Wozowczyk za wizerunek Zenona Bernackiego, a III miejsce przypadło Robertowi Pawłowskiemu, któremu pozował okazały jeleń.

andrzej-cukrowski-14

Kupony brały udział w losowaniu upominków ufundowanych przez firmę „Segregatory” i TMZZ.

To pełne wrażeń popołudnie zakończył występ złotoryjanina Mariusza Florczyka.

Organizatorzy serdecznie dziękują sponsorom za pomoc w przygotowaniu Jubileuszy. Są nimi: A. i M. Kopińscy, A. Kowalski, A. Podsiadło, A. i M. Kłakowie, B. Szyja, E. i K. Rozpędowscy, I. Siwińska, I. i R. Pawłowscy, J. Prus, K. Tuchowska, Nadleśnictwo Złotoryja, PSF Energia, Roman Gorzkowski, Vitbis sp. z o.o., Z. Bernacki i TMZZ.

Tekst: Danuta Sosa

Zdjęcia: A. Cukrowski, K. Kukla, J. Borawski