000_DSC07652Na mocy decyzji Burmistrza Miasta Złotoryi, zezwalającej na zorganizowanie i przeprowadzenie publicznej zbiórki pieniężnej, Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej z siedzibą w Złotoryi, ul. Szkolna 1 przeprowadziło zbiórkę publiczną na rehabilitację Krystiana Derbisza.

Zbiórka miała miejsce 20 marca 2014 roku podczas otwarcia wystawy „Zdjęcie tygodnia 2013” oraz dorocznego spotkania z czytelnikami „Echa Złotoryi” na terenie Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji.

Po przeliczeniu zebranych środków, komisja ustaliła, iż w wyniku zbiórki uzyskano kwotę 3009 złotych i 62 grosze (trzy tysiące dziewięć złotych 62/100). Kwota ta została w dniu 14 kwietnia 2014 roku wpłacona na konto fundacji „Serce Dziecka”, zbierającej środki na rehabilitację Krystiana Derbisza.

00_1

Anna Chrzanowska