TMZZ logo do strony EchaJuż niedługo każdy będzie mógł sprawdzić swój poziom wiedzy na temat wzgórza, które jak latarnia morska prowadzi nas z dalekiej podróży do domu. Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej organizuje we wrześniu Konkurs Krajoznawczo-Historyczny Wilkołak (Wilcza Góra).

 

Do pobrania karty zgłoszenia do Konkursu:   
szkołyosoby dorosłe

 

Zamieszczamy regulamin  konkursu, do udziału w którym zachęcamy wszystkich zainteresowanych. 

REGULAMIN KONKURSU
KRAJOZNAWCZO – HISTORYCZNEGO
WILKOŁAK (WILCZA GÓRA) 

 

1. Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej.

2. Patronat honorowy nad konkursem objęli:  Wójt Gminy Złotoryja oraz Burmistrz Złotoryi.

3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych z terenu Złotoryi oraz Gminy Złotoryja.  Eliminacje oraz finały odbywać się będą w powyższych pionach.

4. Tematyka konkursu obejmuje : geologię, położenie geograficzne, walory przyrodnicze oraz historię.

5. Konkurs składa się z następujących etapów:

Etap pierwszy

Pisemne eliminacje: 22 września 2009 r. o godz. 11.45 w macierzystych szkołach (20 pytań). Troje najlepszych uczniów z każdej szkoły podstawowej oraz po czworo z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych kwalifikuje się do finału. W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów szkoły przygotowują dogrywkę we własnym zakresie.

Pisemne eliminacje z udziałem osób dorosłych odbędą się w siedzibie TMZZ 22 września 2009 r.  o godz. 17.00.

 Etap drugi

Finał pisemny: 6 października 2009 r. w siedzibie TMZZ ul. Szkolna 1: szkoły podstawowe –  godz. 9.00, gimnazja  – godz. 11.00, szkoły ponadgimnazjalne – godz. 13.00, dorośli – godz. 17.00 (20 pytań). Nagrody i dyplomy zostaną wręczone  laureatom podczas sesji popularno – naukowej:  „ Wilkołak (Wilcza Góra ) koło Złotoryi – geologia, przyroda , dziedzictwo kulturowe”  9 października 2009 r.

6. Zgłoszenia udziału w konkursie ( dla szkół wg załączonego wzoru ) prosimy dostarczyć na adres TMZZ  do dnia 17 września. Karta zgłoszenia dostępna jest na stronie internetowej www.tmzz.zlotoryja.pl

Pytania w sprawach związanych z konkursem  oraz zgłoszenia można także kierować do Kingi Maciejak – SP1 w Złotoryi, tel. 076-8783-108 i Grażyny Gorzkowskiej –  Gimnazjum nr 2 w Złotoryi, tel. 076-8787-321. 

Literatura:

Wydawnictwa książkowe:

1. Słownik Geografii  Turystycznej Sudetów. T.VII: Pogórze Kaczawskie, pod red. M. Staffy, Wrocław 2002, str.625-628

2. Michler A.,  Gmina Złotoryja dawniej i dziś. Zarys historii miejscowości, dziedzictwo kulturowe oraz dorobek współczesności, wyd. Urząd Gminy Złotoryja, Złotoryja 2006, str. 138-140.

3. Gorzkowski R. Maciejak K., Złotoryja i okolice – przewodnik, wyd. TMZZ, wyd. 2, Złotoryja 2006, str. 60-65.

 

 Mapy i plany:

1. Powiat Złotoryjski, plan miasta Złotoryi, wyd. I, Jelenia Góra 2009.

 Artykuły:

1. Gorzkowski R., Z przeszłości Wilczej Góry, Barwy Kaczawskie nr.14/19 (styczeń-luty 1987)

2. Banaszek J. Bitwa o Wilkołaka, zburzyć Wilczą Górę,  Echo Złotoryi, nr 1 (14) ( styczeń 2007), str. 8-9.

3. Migoń P. , Dlaczego zachować Wilczą Górę, str.9, Echo Złotoryi, nr 1 (14 ), (styczeń 2007)  

4. Chrzanowska A. (opracowanie i tłumaczenie tekstu ), Wilcza Góra jakiej nie znacie, str.10-11 , Echo  Złotoryi nr 9-10, (wrzesień – październik 2007)

5. Chrzanowska A. (opracowanie i tłumaczenie tekstu ), Szybowce nad Złotoryją, str.12-13 , Echo Złotoryi nr 3 (28 ) ( marzec 2008)