Mirosław Kopiński Człowiekiem Ziemi Złotoryjskiej 2011

16 lutego w Złotoryjskim Ośrodku Kultury i Rekreacji ogłoszono wyniki wyborów na Człowieka Ziemi Złotoryjskiej 2011.

Wybory zainicjowała redakcja Echa Złotoryi, która w ten sposób chce honorować ludzi najbardziej zaangażowanych w pracę na rzecz ziemi złotoryjskiej.

Całe przedsięwzięcie objął swoim patronatem pan Starosta Powiatu Złotoryjskiego, a wsparli, uczestnicząc w pracach Kapituły Wyborów: Zenon Bernacki – Przewodniczący Rady Powiatu oraz kasztelan zamku w Grodźcu, Roman Gorzkowski – Przewodniczący Rady Miejskiej Złotoryi, znany złotoryjski historyk, Alfred Michler – historyk, autor książki “Aurimontanie, Goldbergerzy, Złotoryjanie”, Kazimiera Tuchowska, wiceprzewodnicząca TMZZ, Iwona Siwińska – radna Rady Powiatu, Bogusław Szyja – radny Rady Miasta i Gminy Świerzawa, Robert Pawłowski – red. naczelny Echa Złotoryi. Przewodniczącym Kapituły został Alfred Michler.

Kandydatów do tytułu “Człowiek Ziemi Złotoryjskiej” mogli zgłaszać mieszkańcy powiatu złotoryjskiego lub organizacje społeczne. Warunek był tylko jeden, zgłoszenie trzeba było uzasadnić.

Regulamin wyborów →

Do 15 stycznia zgłoszono 17 kandydatur, jedna została odrzucona z przyczyn formalnych (pkt. 13 Regulaminu Wyborów: “Członek Kapituły nie może ubiegać się o tytuł ‘Człowieka Roku Ziemi Złotoryjskiej’”). Spośród 16 kandydatur 31 stycznia kapituła nominowała do tytułu 5 zgłoszonych kandydatur:

1. Aleksandra Borysa – prezesa TMZZ za:

zorganizowanie przez TMZZ w jubileuszowym roku 2011 wielu imprez upamiętniających nadanie praw miejskich Złotoryi, w tym m.in. 8 prelekcji na 800-lecie, odsłonięcie tablicy pamiątkowej w zewnętrznym mauzoleum kościoła św. Mikołaja, współorganizacja festynu podróżnika podczas II Biegu Szlakiem Wygasłych Wulkanów,  projekt Razem przez 800 lat, sesji popularno naukową “Złotoryjanie”, I Sympozjum Ojców Miasta, wydanie książki “Aurimontanie, Goldbergerzy, Złotoryjanie”, wystawy “800 lat miejskiej historii Złotoryi”.

2. Mirosława Kopińskiego – prezesa MKS Aurum-Kobud za:

zorganizowanie II Biegu Szlakiem Wygasłych Wulkanów, imprezy sportowo-kulturalno-historycznej, przy której udało się nawiązać współpracę różnych osób i środowisk złotoryjskich w ramach wspólnego przedsięwzięcia.

3. Ewelinę i Krzysztofa Rozpędowskich – społeczników z Dobkowa za:

pracę na rzecz wsi Dobków konsolidującą mieszkańców tej miejscowości wokół wielu działań, których efektem było uzyskanie przez Dobków tytułu “Najpiękniejsza Wieś Dolnośląska” w 2011 r.

4. Paulinę Rutę-Kaczmarską – prezes Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking za:

promocję aktywności ruchowej wśród ludzi w różnym wieku poprzez propagowanie Nordic Walking i organizację wielu imprez na terenie ziemi złotoryjskiej: Wulkany 24, Na Wulkan Marsz! oraz Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Nordic Walking.

5. Anetę Wasilewską – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej za:

uczynienie z Biblioteki prawdziwego centrum kultury, w którym non stop odbywają się wystawy, spotkania z ciekawymi ludźmi, a przede wszystkim imprezy dla dzieci i młodzieży, w szczególności zaś za działalność, która znacznie wykracza poza zwykły zakres obowiązków zawodowych.

Ze wszystkimi kandydaturami i nadesłanymi uzasadnieniami można zapoznać się tutaj.

6 stycznia Kapituła dokonała wyboru “Człowieka Ziemi Złotoryjskiej 2011” poprzez imienne głosowanie. Wynik głosowania został utajniony do dnia ogłoszenia w dniu 16 lutego.

Kapitała przez cały czas działała w sposób maksymalnie przejrzysty. Z każdego zebrania sporządzony jest protokół. Cała dokumentacja jest przechowywana w siedzibie TMZZ.

Podczas finału Wyborów przewodniczący Kapituły, Alfred Michler podkreślił jak doniosłą rolę w historii naszej małej ojczyzny odegrały wybitne postacie i jak ważne jest okazywanie dowodów uznania dla ludzi, którzy w szczególny sposób zasłużyli się dla ziemi złotoryjskiej:

“Kapituła z wielkim szacunkiem i uszanowaniem pochylała się nad działalnością wszystkich kandydatów. Nie ustanowiliśmy żadnych kryteriów: płci, działalności, politycznych, a wyszło nam bardzo pięknie. Nie ustaliliśmy żadnego kryterium wieku, a są sami młodzi. Nie uprawialiśmy polityki prorodzinnej, a jest rodzina. Parytet płci jest jak najbardziej zachowany. Tak nam to po prostu wyszło, ponieważ chcieliśmy rzetelnie, i mam nadzieję, że tak to zostanie odebrane, wykonać swoje zadanie”.

“W dniu 6 lutego Kapituła w pełnym składzie zebrała się i dokonała wyboru. Żal, że możemy przyznać tylko jeden tytuł. Bo wszyscy państwo zasługujecie – również ta szesnastka zgłoszona przez mieszkańców naszego powiatu – na wielkie słowa uznania”.

Następnie pan przewodniczący odczytał protokół:

“Protokół końcowy z drugiego etapu wyborów “Człowiek Ziemi Złotoryjskiej 2011”. Kapituła w pełnym siedmioosobowym składzie odbyła w dniu 6 lutego 2012 r. posiedzenie i w głosowaniu jawnym, na którym było obecnych siedmioro członków kapituły, oddano głosów ważnych siedem. Na podstawie wyników głosowania Kapituła stwierdza, że zwycięzcą I edycji, a więc “Człowiekiem Ziemi Złotoryjskiej 2011” został pan Mirosław Kopiński.

Mirosław Kopiński otrzymał list gratulacyjny od Starosty Powiatu Złotoryjskiego pana Józefa Sudoła oraz dyplom malowany na szkle, na którym widnieje uzasadnienie wyboru:

“W uznaniu zasług dla ziemi złotoryjskiej,
a w szczególności za organizację
II Biegu Szlakiem Wygasłych Wulkanów,
imprezy nie tylko sportowej,
ale również kulturalnej, historycznej oraz turystycznej,
przy której udało się połączyć działania
wielu organizacji i stowarzyszeń
oraz za niestrudzone wspieranie sportu
wśród młodzieży i dorosłych”

Pełna treść umieszczona na dyplomie →

Wszyscy nominowani do tytułu kandydaci otrzymali kosze pełne dóbr pochodzących z ziemi złotoryjskiej:
– nalewki przyrządzone specjalnie na Agroturystyczne Święto Wina i Miodu Pitnego na Zamku Grodziec, oraz tradycyjne miody – od kasztelana zamku Grodziec i Przewodniczącego Rady Powiatu Zenona Bernackiego,
– miody z pasieki pana Romualda Molendy,
– wyroby masarskie przekazane przez firmę Nalpol, Kazimierza Nalepki,
– zdrową żywność konfekcjonowaną i przekazaną przez firmę Bionica, Szymona Borysa,
– album i wydawnictwa przygotowane przez Starostwo Powiatowe,
– segregatory i teczki złotoryjskie przekazane przez firmę Segregatory.pl.

Organizatorzy starali się, żeby cała procedura wyborów była jak najbardziej przejrzysta. Każdy etap wyborów był opisywany na łamach Echa Złotoryi, na stronach internetowych Echa Złotoryi oraz na stronach Zlotoryja.info. Dołożono wszelkich starań, aby stronniczość, koniunkturalizm ani t.zw. “poprawność polityczna” nie zepsuły idei wyróżniania osób które pracują na rzecz naszej małej ojczyzny.

Relację video z finału wyborów “Człowieka Ziemi Złotoryjskiej 2011” można obejrzeć na youtube:

→ Spotkanie z Czytelnikami Echa Złotoryi i prezentacja kandydatów do tytułu “Człowiek Ziemi Złotoryjskiej 2011”

→ Ogłoszenie wyników wyborów “Człowiek Ziemi Złotoryjskiej 2011”

→ Wywiad z “Człowiekiem Ziemi Złotoryjskiej 2011” – Mirosławem Kopińskim