Wakacyjne Echo

By: rp

Ukazuje się właśnie najnowszy numer Echa Złotoryi. Tradycyjnie, numer wakacyjny jest podwójny.

Parkoproblem

By: rp

Polskie miasta powoli się zapychają. Liczba pojazdów, stopień zmotoryzowania rodaków powodują, że na ulicach coraz więcej jest poruszających się i parkujących samochodów.  Zwłaszcza tych stojących i oczekujących, aby ruszyć się z miejsca, bo właściciel natenczas udał się do pracy, na zakupy albo w innym sobie wiadomym celu.